SPECJALIŚCI OD UBEZPIECZEŃ

UBEZPIECZENIE BUDYNKÓW ROLNICZYCH

W Polsce ubezpieczenie budynków rolniczych wchodzących w skład gospodarstwa rolniczego jest obowiązkowe zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 lipca 2003 r.

Ubezpieczeniem objęte są budynki mieszkalne i gospodarcze z wyłączeniem budynków, których stan techniczny osiągnął 100% normy zużycia, przeznaczonych do rozbiórki oraz namiotów i tuneli foliowych.
Towarzystwo Ubezpieczeniowe może odpowiadać za szkody powstałe w wyniku działania: ognia , huraganu, powodzi, podtopień, deszczu, gradu, opadów śniegu, uderzenia pioruna, eksplozji, obsunięć ziemi, tąpnięć, lawin, upadek statku powietrznego. W zależności od konkretnego Towarzystwa Ubezpieczeniowego, zakres ochrony może nieznacznie się różnić.

UBEZPIECZENIE MIENIA

Każdy Rolnik może ubezpieczyć swoje mienie znajdujące się w gospodarstwie rolniczym. M.in. stałe elementy budynku mieszkalnego, ruchomości domowe, pomieszczenia i budynki gospodarcze, które nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu budynków w gospodarstwie rolnym, elementy szklane, zwierzęta gospodarskie, ziemiopłody, materiały i zapasy, maszyny i sprzęt rolniczy przechowywane w obrębie gospodarstwa.

UBEZPIECZENIA INWENTARZA

W gospodarstwach, gdzie hodowane są zwierzęta, można zabezpieczyć się przed ewentualnymi wypadkami losowymi. M. in. od padnięcia, czy uboju z konieczności. Ochroną mogą być objęte: konie i owce, bydło, trzoda chlewna. Ubezpieczeniem mogą tylko być objęte zwierzęta zdrowe i bez wad.

Aby poznać naszą pełną ofertę, wystarczy, że skontaktujesz się z nami.
Gwarantujemy konkurencyjne stawki, porównanie ofert i pomoc w przypadku problemów z wypłatą ewentualnego odszkodowania.

AGRO-CASCO jest ubezpieczeniem przeznaczonym dla Rolników posiadających maszyny rolnicze i inny sprzęt będący własnością Rolnika lub firmy wykonujące działalność rolniczą.
Maszyny, które można ubezpieczyć:

kombajny
ciągniki rolnicze
sadzarki i glebogryzarki ciągnikowe
kultywatory
siewniki
kosiarki
prasy
itp.

Odpowiedzialnością mogą być objęte zdarzenia takie jak:

ogień
huragan
powódź
deszcz nawalny
grad
piorun
lawina
wybuch
zapadanie i usuwanie się ziemi
upadek pojazdu powietrznego lub jego części
kradzież
rabunek

ZAKRES UBEZPIECZENIA

Większości Towarzystw Ubezpieczeniowych chroni uprawy Rolnika głównie od ryzyk: gradu, deszczu nawalnego, huraganu, przymrozków wiosennych jak i ognia. Można również dokupić inny rodzaj ubezpieczeń np. NNW lub Ubezpieczenie Ochrony Prawnej, dzięki, którym w pakiecie można uzyskać zniżki na wybrane klauzule dodatkowe.

LIKWIDACJA SZKÓD

W przypadku wystąpienia szkody, musi ucierpieć min. 10% plonów, aby szkoda została uznana przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Istnieją jednak tzw. klauzule dodatkowe (Concordia), gdzie ten poziom można obniżyć.

TOWARZYSTWA UBEZPIECZENIOWE

Aktualnie liderami na rynku ubezpieczeń upraw są PZU i Concordia Ubezpieczenia.
W tych Towarzystwach Ubezpieczeniowych jesteśmy w stanie przygotować Państwu ofertę, również z porównaniem i doborem najbardziej odpowiedniej dla Klienta.

© 2013-2019 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl